Domingo, Septiembre 20, 2020

Banner

Screenshot_1.jpg

Consultoria Individual PE N° 002-2019-GICA

                                   
Usted está  :   Inicio  >>  Consultorias


ASESOR LEGAL

 

CONSULTORIA INDIVIDUAL PE N° 002-2019-GICA
1. AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS                                          
2. FORMATO - CURRICULUM VITAE
3. FORMATO - CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
4. TERMINOS DE REFERENCIA
5. COMUNICADO - ENTREVISTA
6. COMUNICADO - RESULTADO FINAL

 

AvisoEmergenteFINAL